تبلیغات

دانلود سریال Equinox

دانلود سریال Equinox

آسترید با ناپدید شدن مرموز یک کلاس در مدرسه در سال 1999 آسیب دید. 20 سال بعد ، وقتی فهمید که تنها بازمانده از سال 1999 به طرز مرموزی درگذشت ، آسترید برای کشف آنچه واقعاً اتفاق افتاده است ، راه می افتد.

فصل1 قسمت 6

  • 22 می 2021
  • 0
دانلود سریال