تبلیغات

زبان: گالیک ایرلندی

دانلود فیلم The Quiet Girl 2022

دانلود فیلم The Quiet Girl 2022

ایرلند روستایی 1981. دختری ساکت و نادیده گرفته شده از خانواده ناکارآمد خود به بیرون فرستاده می شود تا در تابستان با والدینی که خوانده اند زندگی کند. او در مراقبت آنها شکوفا می شود، اما در این خانه که در آن هیچ رازی وجود ندارد، او کشف می کند ...

  • 25 سپتامبر 2022
  • 0
دانلود فیلم